BUP Västerbotten fortsatt näst sämst i landet

Publicerad: 

Köerna till barn- och ungdomspsykiatrin i Västerbotten fortsätter vara bland de längsta i landet. I SKR:s senaste undersökningen från Mars 2022 får endast 25 procent av barn i Västerbotten ett första besök inom den förstärkta vårdgarantin om 30 dagar. Endast Västernorrland har sämre tillgänglighet med motsvarande 12 procent.

Statistiken visar att Socialdemokratiskt styrda Västerbotten befinner sig långt under riksgenomsnittet när det kommer till att uppfylla vårdgarantin. I genomsnitt bland Sveriges regioner fick 53 procent ett första besök inom den förstärka vårdgarantin i Mars månad.

Bäst i landet är Region Gotland, Region Gävleborg samt Region Halland med 100, 95 respektive 91 procents uppfyllnadsgrad.

Region Västerbotten är just nu näst sämst i landet och har legat i botten med få undantag sedan mätningarna började.

Moderaterna är djupt kritiska till den situation Region Västerbotten befinner sig i och hur den socialdemokratiskt styra ledningen hanterat problemet.

– Det är skamligt att köerna inom barn- och ungdomspsykiatrin är så långa i Västerbotten. När vi har en av världens högsta skatter ska inget barn behöva köa när ett barn mår så dåligt att det behövs hjälp från specialister, säger Nicklas Sandström (M) regionråd i opposition.

Moderaterna i Västerbotten vill bland annat införa fria vårdval och avskaffa remisskravet till BUP så att akuta ärenden inte fastnar på fel vårdnivå som det historiskt har gjort. Utöver det vill Moderaterna i Umeå kommun upphandla utredningar för att hjälpa till att korta köerna.

– Vi får konstatera att S inte klarat av att vända på problemet trots att vi i oppositionen varit konstruktiva och lagt flera förslag som en väg framåt men inget har majoriteten nappat på. Det som återstår för att få kortare köer är nog ett maktskifte med en ledning som prioriterar den här frågan , säger Sandström (M).

Jonatan Hjeltman