Blocköverskridande lösning kan rädda LOV och hemtjänstföretagen

2020-03-23 8:36

Nyheter

Nils Seye Larsen, Miljöpartiets gruppledare i Umeå, meddelade igår på sin blogg, att Miljöpartiet vill se en blocköverskridande lösning för att rädda hemtjänstföretagen och valfriheten med LOV. Det handlar dels om att höja ersättningsnivåerna till de privata företagen och dels om att ändra delar i det nya avtalet kopplade till när ersättningen ska betalas ut.

På sin blogg skriver Seye Larsen att Miljöpartiet vill föra en dialog med de privata utförarna i Umeå tillsammans med Allianspartierna, för att komma fram till en lösning som skapar långsiktiga, trygga och hållbara förutsättningar för LOV och de privata utförarna i kommunen.

Kommunalrådet Anders Ågren (M) välkomnar Miljöpartiets utspel.

– Det är glädjande att Miljöpartiet vill säkra LOV inom hemtjänsten. Vi moderater vill gärna hitta en lösning över blockgränsen i denna viktiga fråga. Hemtjänstföretagen är satta under hård press. Det nya avtalet försämrar deras situation ytterligare. Valfriheten, och ett stort antal hemtjänstföretag, riskerar i dagsläget att läggas ned, säger Ågren i en kommentar.

I Individ- och familjenämnden, samt Äldrenämnden, har de fyra Allianspartierna lämnat in förslag om att upphandlingen ska återkallas i väntan på att de frågor och oklarheter som finns i nuvarande förfrågningsunderlag får en lösning.

Skälet till Alliansens uppdrag är att sedan det nya förfrågningsunderlaget beslutades i november förra året har det framgått att avtalet ger sämre ersättning än nuvarande avtal. Samtidigt har nya uppgifter framkommit att det är en avsevärd skillnad i ersättning mellan kommunen och de externa utförarna. Kommunens verksamhet får drygt 100 kr mer/timme jämfört med de privata aktörerna. Det nya avtalet medför en omfattande förändring av de ekonomiska förutsättningarna i och med att hemtjänsten går från förskottsersättning till efterskottsbetalning, vilket gör det svårt för hemtjänstföretagen att gå runt.

Text: Joline Göttfert