BB i Lycksele tvingas stänga över jul och nyår – oppositionen rasar

2021-11-09 20:27

Nyheter

Bemanningskrisen inom förlossningsvården blir alltmer påtaglig. BB i Lycksele kommer i jul tvingas hålla stängt – igen. Senast i somras saknades bemanning under vecka 30 – 32 vilket resulterade i att ett trettiotal mödrar omdirigerades till Umeå eller Skellefteå. För vissa innebär detta en resa på uppemot 40 mil.

Till jul kommer alltså samma sak att inträffa på nytt. Bemanningsbristen gör att BB i Lycksele inte kommer kunna hålla öppet över jul och nyårshelgerna, och man befarar att kliniken så småningom kan tvingas att stänga permanent.
Personalbristen är dock inget nytt problem. Under året som gått har en tredjedel av barnmorskorna sagt upp sig i Umeå, och i Lycksele består en stor del av dagens bemanning av hyrsköterskor.

”Det känns som att de ansvariga alltid överraskas av att det blir sommar, jul eller att folk vill vara lediga och att det aldrig finns tillräckligt med folk för att kunna täcka upp. Det är ett stort och återkommande problem”, säger en av barnmorskorna till Aftonbladet.

Andreas Löwenhöök (M) är djupt kritisk till den styrande majoriteten och menar att kvinnor måste känna sig trygga i att länets förlossningar håller öppet året runt.
– Nu krävs det en dedikerad samordnare för att lösa BB-krisen i länet. Erfarenheter från andra regioner visar att en samordnare kan hitta nya lösningar och lösa upp problematiska knutar, vilket vi behöver göra i Västerbotten. Moderaterna vill att alla kvinnor i Västerbotten ska känna sig trygga i att länets tre förlossningar ska vara öppna året runt och dygnet, säger Moderaterna regionfullmäktigeledamot Löwenhöök.

Moderaterna menar att Socialdemokraterna inte har gjort tillräckligt för att lösa krisen i Västerbottens förlossningsvård. Sommarens stängning och den aviserade julstängningen av BB i Lycksele samt att nästan en tredjedel av barnmorskorna, på förlossningen i Umeå, har sagt upp sig under ett år menar man är de tydligaste exemplen på deras politiska misslyckande. Moderaterna vill göra ett omtag och låta en samordnare titta brett på hur BB-krisen kan lösas.

Moderaterna vill bland annat att samordnaren ska se över scheman och arbetstidsförläggning och arbeta för att det ska finnas en barnmorska per födande kvinna. Därtill ska samordnaren se över möjligheten till rotationstjänstgöring med målet att få fler barnmorskor till förlossningen.

Text: Jonatan Hjeltman