Både dyrare och mer tidskrävande att resa långt med tåg än med flyg

På måndagens sammanträde med kommunfullmäktige diskuterades Umeå kommuns resepolicy. Det var Vänsterpartiet som hade ställt en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S).

Publicerad: 

Vänsterpartiet menade att företrädare från Umeå kommun reste för mycket med flyg och i stället borde välja tåget. Moderaterna höll inte med. Anders Ågren, kommunalråd (M), lyfte under debatten flygets betydelse för Umeå och norra Sverige.

– Det är inte flygresorna, utan utsläppen, som måste minska. Lösningen för att minska flygets negativa påverkan på miljön heter forskning, teknikutveckling och fossilfrihet– inte flygskam och förbud. Utvecklingen inom branschen går för övrigt snabbt.

I Umeå kommuns resepolicy så står det ”Vid val av färdmedel ska en sammanvägning av miljökonsekvenser, tidsåtgång, ekonomi, samt säkerhets- och arbetsmiljöfaktorer göras.”

Under det senaste halvåret har förtroendevalda rest till bland annat Amsterdam och Wien. Vid båda av dessa resor har kostnaden för tåg varit betydligt högre, nästan dubbelt så hög, och restiden har dessutom varit mycket högre. Exempelvis tog restiden från Umeå till Wien med tåg sex gånger så lång tid som med flyg.

– Det enda rimliga alternativet om du åker på längre resor inom Sverige, eller internationella uppdrag, är att välja flyget, menade Ågren (M).

– Vi bör dock i samband med åtminstone nästa upphandling av resebyrå, se till att biljetter för flygresor automatiskt inkluderar inköp av biobränsle i ramavtal. Biljetten blir något dyrare, men då minskar klimatavtrycket från din resa samtidigt som man bidrar i omställningen till ett fossilfritt flyg, avslutade Ågren (M).

Joline Göttfert

Mest lästa