Åsa Ågren Wikström (M) ny vice ordförande i EFNS

2019-09-29 11:08

Nyheter

Regionpolitikern Åsa Ågren Wikström (M), Umeå, har blivit vald till ny viceordförande för Europaforum Norra Sverige (EFNS). Ny ordförande är Glenn Nordlund (S), regionråd från Västernorrland. Uppdragen gäller mandatperioden 2019-2022.

Europaforum Norra Sverige bildades år 2000. Samverkansorganet är norra Sveriges röst i EU. Syfte är att samordna insatserna från norra Sverige gentemot EU-nivån samt att sprida kunskap om och förankra EU-politiken lokalt. Dess arbete har bidragit till att öka det lokala och regionala inflytandet i beslutsprocessen. EFNS har även öppnat dörrar för ökat gränsöverskridande samarbete. Totalt utgörs ledningen av 12 politiska rapportörer från de fyra norrländska länen.

Åsa Ågren Wikström är vice gruppledare för Moderaterna i Region Västerbotten. Hon har även uppdrag i EU:s Regionkommitté sedan 2015 och ingår i SKL:s EU-beredning.

– Det känns mycket bra att ha blivit utsedd till ny vice ordförande för Europaforum Norra Sverige. EFNS har en mycket viktig roll för utvecklingen i norr. Jag hoppas att vi under denna period kan bli en ännu tydligare röst både för Västerbotten och hela norra Sverige. Mina uppdrag inom SKL och den europeiska Regionkommittén passar som hand i handske med det nya uppdraget, säger Ågren Wikström i en kommentar.

Företrädarna för Europaforum Norra Sverige ska informera om och skapa dialog kring Europaforum Norra Sveriges arbete i kommuner, regioner och intresseorganisationer. Påverkan sker genom täta kontakter med regering, riksdag, Europeiska kommissionen, Europaparlamentet, Regionkommittén och olika europeiska organisationer.

Text: Joline Göttfert