År 2019 uppvisade bättre luftkvalitet i Umeå

2020-03-21 17:26

Nyheter

Umeås luft blev renare under förra året. Detta meddelade Umeå kommun i ett pressmeddelande som skickades ut under fredagen. Moderata kommunalrådet Anders Ågren välkomnar uppgifterna.

På Västra Esplanaden i Umeå uppmättes år 2019 de lägsta värdena sedan luftmätningar påbörjades år 2003. För åttonde året i rad klaras därmed EU-gränsvärdet för kvävedioxid och miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet. De svenska normerna för kvävedioxid gällande tim- och dygnsmedelvärde klaras däremot fortfarande inte. Halterna av partiklar har varit låga.

Genomsnittet av kvävedioxidhalterna under de senaste åtta åren ligger tydligt lägre än femårsperioden dessförinnan trots ökad fordonsmängd och ökad andel dieselfordon. Trafikmätningar visar att trafikmängderna på Västra Esplanaden är stabilt lägre än innan IKEA och Avion etablerades. Detta trots att fordonsparken i kommunen ökar årligen.

– Det här är goda nyheter! Luften i Umeå centrum blir renare och renare. Umeå kommuns åtgärdsprogram ger resultat. Vi ser årliga förbättringar – och med färdigställandet av ringleden år 2021 så kommer luftkvaliteten dessutom att förbättras påtagligt. När Västra Länken är öppnad, så kommer trafikmängden genom centrala staden att minska ytterligare, säger Anders Ågren i en kommentar.

Umeå kommuns rapporter från tidigare år gällande luftmätningar, samt åtgärdsprogrammet i sin helhet finns här.

Text: Joline Göttfert