Andreas Löwenhöök talade på tvåårsdagen av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina

Idag på tvåårsdagen av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina hölls ett torgmöte för fred och solidaritet på torget i Skellefteå. Det blev en välbesökt manifestation där Andreas Löwenhöök, oppositionsråd (M), var en av talarna.  

Publicerad: 

Andra medverkande talare var Christina Fahlgren Lövheim; Migrantmammor, Lorents Burman; kommunalråd, Arne Andersson; Svenska kyrkan och Bengt Gunnarsson; Röda korset. Fordonsprogrammet visade sitt stöd med en bil på torget och manifestationen innehöll också ukrainska kulturinslag i form av sång och musik.

Nedan finns Andreas Löwenhööks tal att läsa i sin helhet.

”Mina vänner,

Idag samlas vi på tvåårsdagen av Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina. En sorgedag som inte bara markerar ett angrepp på Ukraina, utan också ett angrepp på Europa. Världssamfundets och Europas fortsatta stöd till Ukraina är avgörande. Vi måste visa solidaritet med Ukrainas folk, idag och alla dagar.

Det är med ett tungt hjärta vi ser tillbaka på de lidanden som det ukrainska folket har genomlidit under åren av krig och konflikt. Vi fördömer kraftfullt Rysslands aggressiva handlingar och dess kränkningar av Ukrainas suveränitet och territoriella integritet. Vi måste stå vid Ukrainas sida och försäkrar dem om vår odelade solidaritet och stöd i deras kamp för fred och frihet.

Samtidigt som vi tar ställning för Ukraina får vi inte blunda för det lidande som pågår i Gaza. Mot bakgrund av det katastrofala läget i Gaza är ett hållbart humanitärt eldupphör nödvändigt. Det är dock viktigt att understryka Israels rätt att försvara sig mot terrorism och hot mot sin säkerhet. Ingen nation borde behöva leva i konstant rädsla för attacker mot sin befolkning. Vi stöder Israels legitima rättigheter samtidigt som vi uppmanar till återhållsamhet och respekt för internationell lag. Långsiktigt är den enda hållbara läsningen för en varaktig fred en två-stats-lösning.

Mina vänner, låt oss aldrig förlora tron på det goda i mänskligheten. Låt oss aldrig vika för tyranniet eller förtrycket. I våra hjärtan bär vi en eld av hopp och en övertygelse om att det som är rätt alltid kommer att segra i slutändan.

En gång sa Storbritanniens premiärminister under andra världskriget, Winston Churchill, ungefär så här:

Civilisationen kommer inte att bestå, friheten kommer inte att överleva, freden kommer inte att upprätthållas, om inte en mycket stor majoritet av mänskligheten förenar sig i försvar av dessa grundläggande värden och visar att det finns en stark motpol till terroristiska och barbariska krafter.

Som en global gemenskap måste vi stå enade mot aggression och förtryck, oavsett var det sker. Vi måste arbeta tillsammans för att främja fred, rättvisa och mänskliga rättigheter över hela världen. Det är genom vår solidaritet och vårt engagemang för dessa principer som vi kan skapa en bättre och mer fredlig framtid för alla.

Låt oss därför stå fasta, enade och obevekliga. För frihetens och rättvisans skull. För Ukraina. För världen. Tack!”

Charlotta Jansson Enquist

Mest lästa