Anders Ågren (M) om förseningen av Västra länken: ”Ett episkt haveri!”

Lokalmedia rapporterade under måndagen att det verkar som att Västra länkens öppnande kommer att försenas till hösten 2024.

Publicerad: 

Under gårdagen höll Trafikverket en presskonferens i Umeå med anledning av förseningen av Västra länken. Trafikverket meddelade att myndigheten själv kommer att färdigställa arbetet med Västra länken och därefter fakturera entreprenören NCC.

Beskedet att det kommer att dröja ytterligare innan Västra länken kan öppnas har väckt reaktioner från många, bland annat kommunalrådet Anders Ågren (M).

– Detta är ett episkt haveri. Oavsett var felet ligger. Trafikverket och NCC verkar ha helt olika bilder av verkligheten. Nu försenas tydligen öppnandet av Västra länken till hösten 2024. Alla dessa förseningar är skadliga, på många plan. Hanteringen av detta är ett haveri, säger Ågren i en kommentar.

– Färdigställandet av ringleden runt Umeå har högsta prioritet. Västra länken – den del som fortfarande inte är öppnad för trafik – är den enskilt viktigaste delen för att kunna styra om genomfartstrafiken från centrala Umeå. Trafikverket och entreprenören borde redan tidigare ha löst ut sina skiljaktigheter, och ha haft fokus på att färdigställa det som återstår, fortsätter Ågren.

– När Alliansregeringen år 2008 meddelade att Umeås ringled skulle tas med i Närtidssatsningen, så var tidsplanen att hela ringleden skulle stå färdig 2013. Det är tio år sedan. Enligt dagens uppgifter, så försenas alltså öppnandet av Västra länken till hösten 2024. Umeåborna är förlorarna i denna soppa avslutar Ågren.

Joline Göttfert

Mest lästa