Allt fler bortförda barn och ungdomar under pandemin – Moderaterna undrar hur situationen i Umeå är

2020-10-07 12:47

Nyheter

Anders Ågren (M) har ställt en interpellation till för- och grundskolenämndens ordförande Moa Brydsten (S) och gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens ordförande Peter Vigren (S). Ågren frågar om hur situationen med bortförda barn och ungdomar på grund av hedersförtryck ser ut i Umeå.

Bakgrunden till detta är en artikel i Expressen/Kvällsposten (6/10), där det framgår att resorna för barn drabbade av hedersförtryck har dubblats i antal under sommaren 2020. Detta trots att sommaren 2020 präglades av färre resor utomlands för de flesta i Sverige. Många har nog utgått ifrån att det blivit svårare att föra barn utomlands under pandemin, men enligt Nationella kompetensteamet mot hedersrelaterat våld och förtryck stämmer det inte.

Citat ur tidningen: ”Det kan handla om tvångsgifte, könsstympning eller resor i uppfostringssyfte. Exakt vad ökningen beror på går ännu inte att säga, men att det skett en kraftig ökning är i alla fall tydligt.

– En del föräldrar har under coronaperioden hållit sina barn hemma av omsorg. Andra har skyllt på corona till skolan för att kunna föra ett barn ut ur landet. Till barnet kanske man säger att man ska hälsa på mormor som är sjuk, när det egentligen handlar om en äktenskapsresa. Eller så säger man att mormors sista önskan är att se sitt barnbarn i en brudklänning, säger Christina Malmqvist, sakkunnig på Nationella kompetensteamet.”

Mörkertalet för barn som förts ut ur landet bedöms på nationell nivå vara stort och det finns ingen samlad statistik hos polisen, kommunerna eller socialtjänsten. Bara 13 procent av kommunerna förde statistik över bortförda barn, enligt uppgifter från förra året. I november 2019 diskuterades denna fråga i Umeå fullmäktige, efter en interpellation av Jan Hägglund från Arbetarpartiet.

– Den 1 juni i år implementerades en ny lagstiftning om utreseförbud, i syfte att skydda barn som riskerar att utsättas för könsstympning eller barnäktenskap. Frågan är viktig, och vi måste göra allt för att motverka att detta sker i Umeå, säger Anders Ågren i en kommentar.

Text: Joline Göttfert