M, C, KD och L:s budgetförslag: Spara in 100 tjänster utanför vården för att få ordning på den krisande ekonomin och sjukvården i regionen

Alliansen lägger nu fram en gemensam budget för nästa år som fullt ut är finansierad genom tuffa prioriteringar, kostnadsreduceringar samt sparförslag. Precis som i valrörelsen är det den växande administrationen som man vill spara in på för att kunna frigöra resurser där det mest krisar inom sjukvården. Samtidigt som majoriteten i regionen (S,V,MP) lägger fram en budget som är underfinansierad med 324 miljoner.

Publicerad: 

Alliansen i regionen (M, C, KD, L) är djupt oroad och bekymrad över tillståndet inom länets hälso- och sjukvård. Larmrapporterna om situationen för medarbetarna och de skenande vårdköer i kombination med en dålig ekonomi sammanfattar situationen. Samtidigt som Sverige och regionen är på väg in i en lågkonjunktur.

De goda åren är över. Det gäller även de extra statliga pengarna som förvisso bidragit till bättre förutsättningar att hantera pandemin men likväl medfört att regionen haft en dopad ekonomi. Tyvärr har S-ledda majoriteten lutat sig tillbaka och inte genomdrivit nödvändiga förändringar som skulle rustat sjukvården starkare under dessa år, tvärt om menar gruppledarna i Alliansen.

– Vi kan konstatera att den rödgröna majoriteten väljer att lägga en underfinansierad budget med 324 miljoner. Detta är inte tillåtet enligt kommunallagen. De motiverar detta utifrån synnerliga skäl som bygger på att Region Västerbottens ekonomi skulle i grunden vara god. Alltså en soliditet på cirka 20 procent. Faktum är att regionen har en negativ soliditet på cirka 8 procent. Detta, menar vi, är att blunda för sanningen.

Alliansen lägger nu fram en gemensam budget för nästa år som fullt ut är finansierad genom tuffa prioriteringar, kostnadsreduceringar samt sparförslag. Precis som i valrörelsen är det den växande administrationen som man vill spara in på för att kunna frigöra resurser där det mest krisar inom sjukvården.

– Det betyder i klartext att minst 100 medarbetare som inte jobbar med vårdnära/direkt patientarbete skulle få lämna regionen om vår budget skulle få fullmäktiges bifall. Det skulle också betyda att länsborna skulle få betala avgifter och taxor i nivå med övriga riket. Vi väljer att vara tydlig med detta, det menar vi är att ta ansvar för de utmaningar vi står inför. Detta gör vi för att kunna prioritera öppethållande av vårdavdelningar med patientnära arbete, för att skapa förutsättningar för en primärvård som hänger ihop och för att länets förlossningar ska kunna hålla öppet året runt, säger gruppledarna.

Anton Bergström Nord
Textförfattare:

Mest lästa