Alliansen vill bryta centraliseringsvågen inom regionen

I ett gemensamt utspel kritiserar Alliansens gruppledare hur den röda majoriteten styrt allt mer åt en centraliserad organisation inom Region Västerbotten. Alliansen vill istället se en organisation där första linjens chefer tillsammans med personalen får mandat att leda arbetet på regionens alla arbetsplatser.

Publicerad: 

Kritik har länge lyfts från medarbetare i sjukvården att man känner en maktlöshet inför möjligheten att kunna påverka sin egen arbetsmiljö och tillvaro. Många anställda vittnar om en allt mer uppgiven situation.

– De senaste 20 åren har centraliseringen bara ökat inom Region Västerbotten. Det har fått en djupgående negativ effekt, inte minst för den vårdnära personalens möjlighet att kunna påverka sin arbetsmiljö. En annan effekt med den ökade toppstyrningen är att en kostsam centraladministration uppstått. Den onda spiralen måste brytas, säger Nicklas Sandström, regionråd i opposition, (M).

Ett argument för att flytta mandat och befogenheter längre ned i hierarkin är att det möjliggör en snabbare beslutsprocess. Enligt Alliansen skulle det minska byråkratin och eliminera fördröjningar som kan påverka patientvårdens kvalitet och effektivitet negativt. De vill därför se att avdelningscheferna får ett större mandat, att vara både chef och ledare.

-Mandat och befogenheter måste tillbaka till vårdgolvet och den enskilda kliniken eller hälsocentralen. Inte minst för den enskilda medarbetarens skull, som vi vill ska återfå arbetsglädje, motivation och en reell möjlighet att kunna påverka sin arbetsplats och arbetsmiljö, säger Nicklas Sandström (M).

Charlotta Jansson Enquist

Mest lästa