Alliansen i Umeå vill värna och utveckla valfriheten i hemtjänsten

-Vi är mycket bekymrade över den starka misstro som Socialdemokraterna visar mot lokala hemtjänstföretag, vi upplever att det är en smutskastning och misstänkliggörande som pågår.

Det säger de fyra allianspartierna i Äldrenämnden i Umeå i ett gemensamt pressmeddelande efter Äldrenämndens sammanträde på torsdagen.

Publicerad: 

-Det har varit känt sedan mycket länge att ett nytt förfrågningsunderlag ska tas fram, men ordförande väljer att förhala processen genom att gång på gång lägga nya utredningsuppdrag som berör privata utförare, skriver KD, M, C och L i pressmeddelandet.

I december 2022 beslutade Äldrenämnden och Individ- och familjenämnden att förfrågningsunderlaget för LOV i hemtjänsten skulle revideras. Det med anledning av att Individ- och familjenämnden beslutat att införa ett sammanhållet och kostnadsfritt boendestöd. Ett beslut som kommer att påverka flera av de externa hemtjänstutförarna. Allianspartierna var då tydliga med att revideringar och förändringar inte endast ska ske ensidigt från kommunens sida utan att även berörda företag ska ges möjlighet att föreslå förändringar. De uttryckte även en stark oro för att en revidering kommer att betyda en begränsning av valfriheten.

Under torsdagens sammanträde i Äldrenämnden redovisades det uppdrag som ordförande Carin Nilsson (S) gav till förvaltningen där incidenter och avvikelser hos de privata företagen skulle redovisas. Däremot gjordes ingen redovisning av den kommunala hemtjänsten. Nilsson (S) var tydlig med att krav i kommande förfrågningsunderlag kommer att skärpas. Det skriver Alliansen i sitt pressmeddelande.

-Dagens sammanträde bekräftar vår oro som vi känt för att valfriheten genom LOV i hemtjänsten är hotad. Orimliga krav omöjliggör både företagande och valfrihet för äldre, avslutar allianspartierna.

Joline Göttfert

Mest lästa