Alliansen i Region Västerbotten vill satsa 22 miljoner kr på förlossningsvård och ambulans i ny verksamhetsplan

2021-10-08 10:10

Nyheter

De fyra borgliga partierna i regionen vill se större satsningar inom förlossnings- och ambulanssjukvården i länet. Partierna vill tillföra 22 miljoner till verksamheten. Satsningen motiveras med att det krävs en god och nära vård med hälsocentraler, sjukstugor, ambulans, akutsjukvårdplatser, mobila lösningar och distansöverbryggande teknik.

– Gällande ambulanssjukvården så har den varit underfinansierad under många år. Vi tillför här 10 miljoner mer än vad de rödgröna gör i vårt förslag till verksamhetsplanerna för Regionstyrelsen samt Hälso- och sjukvårdsnämnden, säger gruppledarna för Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna och Kristdemokraterna i Region Västerbotten.

Ambulanssjukvården har tidigare skapat stora rubriker i Västerbotten. Senast i augusti var regionen i blåsväder då de beslutade att överta ambulanssjukvården i Storuman, Vilhelmina och Vindeln från privata aktörer. Resultat blev att ambulanssjuksköterskorna sa upp sig i protest på grund av kraftigt försämrade arbetsvillkor.

– Vi betonar att det är viktigt att säkra en god arbetsmiljö för att behålla personal med rätt kompetens i hela länet. Bland annat måste slutenvården bli mer konkurrenskraftig i förhållande till primärvården och möjligheten till fortbildning och löneökningar måste utvecklas, säger Nicklas Sandström regionråd i opposition för Moderaterna.

Allianspartierna vill också på sikt se en ökad grundbemanning för att undvika dyra och ohållbara lösningar under sommarens semestermånader.

Text: Jonatan Hjeltman