Alliansen är inte nöjda med den rödgröna majoritetens utveckling av Region Västerbotten

På regionstyrelsens sammanträde 2024-02-06 diskuterades uppdragsdirektiv för genomförandet av fullmäktigeuppdragen 2024. Ärendet är en fortsättning på den regionplan och verksamhetsplan som fullmäktige respektive regionstyrelsen fastställt.

Publicerad: 

– Vi borgerliga partier har haft andra förslag och prioriteringar. Vi kan inte se att de förslag som presenterats kommer att räcka för att vända den negativa utveckling som varit de senaste åren samt det mycket bekymmersamma läget som hälso- och sjukvården befinner sig i, säger Nicklas Sandström (M), regionråd i opposition.

Allianspartierna presenterade ett annat förslag på regionplan och verksamhetsplan och har vid flertalet tillfällen lyft problemen med de växande vårdköerna med långa väntetider, bristen på rätt utbildad vårdpersonal och en Folktandvård som inte längre kan tillgodose den vuxna befolkningens tandvårdsbehov. De menar att detta är faktorer som skapar osäkerhet och underminerar förtroendet för regionen.

– Dessutom är missnöjet omfattande när det gäller en dåligt fungerande arbetsmiljö inom vården, en stor brist på karriärmöjligheter och löner som ligger under genomsnittet för andra regioner. Vi ser redan konsekvenser av detta i form av en akut brist på vårdplatser. Men missnöjet är också påtagligt på fler arbetsplatser, säger Nicklas Sandström (M).

Alliansen menar att för att skydda kärnverksamheten inom sjukvården och stimulera tillväxt i länet krävs en gradvis omställning till en balanserad ekonomi under de kommande åren. Därför vill de borgerliga partierna genomföra nödvändiga prioriteringar för att frigöra resurser och investera i vårdpersonal. Detta för att kunna upprätthålla öppethållande av vårdavdelningar med direkt patientkontakt, för att skapa en sammanhängande primärvård och för att säkerställa att förlossningsavdelningarna i länet kan hålla öppet året om.

– Den politik som den rödgröna majoriteten för är inte tillräcklig på långa vägar för att vända den negativa utvecklingen. Region Västerbotten behöver ett nytt ledarskap som vågar ta besluten för att få regionen på rätt köl igen, säger Nicklas Sandström (M).

Charlotta Jansson Enquist

Mest lästa