Akutläge i kvinnosjukvården i Skellefteå – Oppositionen rasar

Publicerad: 

Fruktansvärda berättelser från kvinnosjukvården i Skellefteå sprider sig i media. Bajsvatten som rinner ut på golvet när toaletterna på återkommande basis svämmar över, blodmaskar i avloppet på barnmorskavdelningen och svårt sjuka patienter som inte får plats och därav får ligga i korridoren.

Andreas Löwenhöök (M), ledamot i regionfullmäktige, gjorde tidigare i november ett besök på kvinnokliniken och förlossningen i Skellefteå. I en debattartikel i Norran beskriver han det som en klandervärd miljö, både för personal och patienter.

Exempelvis tvingas kvinnor som precis fått missfall ligga vägg i vägg med kvinnor som precis fött barn, och får dessutom gå genom förlossningsavdelningen för att nå matsalen.

Till följd av byggnadsrelaterad ohälsa har också delar av kliniken stängts av, vilket har fått konsekvenser som att svårt sjuka patienter periodvis får ligga i korridoren och att Skellefteå står utan gynekologiska slutenvårdsplatser.

”Tyvärr är problemen inte nya. Jag har återkommande ställt frågor om när kvinnosjukvården i Skellefteå ska få friska och ändamålsenliga lokaler. De styrande Socialdemokraterna har dock inte presenterar någon tidsplan”, skriver Löwenhöök i Norran.

Löwenhöök kritiserar den politiska majoriteten och menar att det är på grund av misskötsel av regionens ekonomi som inneburit framskjutna fastighetsinvesteringar. Regionens fastighetschef menar att det kan ta upp till åtta år innan de nya fastigheterna finns på plats redo att användas i verksamheten.

Moderaterna kräver nu en tydlig tidsplan för byggandet av de nya lokalerna samt en övergångslösning för en vettig vårdmiljö både för personal och patienter. Löwenhöök oroas över att problemen inte kommer stanna vid kvinnosjukvården, och menar att det behövs en ny politisk ledning för att lösa dagens problem och förebygga framtida problem.

Text: Jonatan Hjeltman