Ågren Wikström (M) utsedd till nytt uppdrag i EU:s Regionkommitté

Moderata regionpolitikern Åsa Ågren Wikström, tillika ledamot i europeiska regionkommitténs utskott för miljö, klimatförändringar och energi, utsågs i förra veckan till rapportör i Regionkommittén i EU. Valet skedde vid ett utskottsmöte i Bryssel.

Publicerad: 

Rapportörskapet gäller den aktuella revideringen av EU-kommissionens lagförslag om Avloppsdirektivet (Urban Wastewater Treatment Directive – direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse). Ågren Wikströms uppdrag som rapportör blir att ta fram den europeiska regionala och lokala nivåns perspektiv och förslag till ändringar på lagstiftningsförslaget. Det ändrade direktivet från EU-kommissionen ingår som en del i EU:s handlingsplan för nollförorening av luft, vatten och mark.

– Lagförslaget kan få långtgående och negativa konsekvenser för många svenska kommuner. Det blir viktigt att lyfta fram synpunkterna från det lokala och regionala perspektivet på frågan om rening av avloppsvatten. Förutsättningarna ser olika ut i olika delar av EU. Förslaget i dess nuvarande form kan slå hårt mot svenska landsbygdskommuner genom högre krav på reningsverk och enorma investeringar till begränsad klimatnytta, säger Ågren Wikström i en kommentar.

Åsa Ågren Wikström är även vice ordförande för Europaforum Norra Sverige (EFNS). Europaforum jobbar också med denna fråga och kommer att lämna gemensamma synpunkter från de fyra nordligaste länen i Sverige.

– Det känns förstås både stimulerande och utmanande att ha fått uppdraget att vara rapportör för Regionkommittén i denna viktiga fråga som har stor betydelse för Sverige och Europa i allmänhet, och norra Sverige i synnerhet, säger Ågren Wikström.

Text: Anton Bergström Nord

Mest lästa