Ågren Wikström (M) sågar Trafikverkets förslag om sänkta hastighetsgränser i Västerbotten

2019-08-06 15:29

Nyheter

Trafikverket har presenterat ett förslag om sänkta hastigheter för flera viktiga vägar i Västerbotten. Utöver sänka hastighetsgränser, så föreslås även att fler fartkameror ska sättas upp. De vägar som på olika sätt berörs i länet är E4, E12, E45, 363, 531, 364 och 95.

Åsa Ågren Wikström, moderat vice ordförande i Regionala Utvecklingsnämnden i Region Västerbotten, kritiserar förslaget. Hon uppmanar länets kommuner, länsstyrelsen och alla partier i Region Västerbotten att gemensamt ta strid mot Trafikverkets förslag.

– Vi måste gemensamt sätta press på Trafikverket och stoppa förslaget! Istället för sänkta hastigheter och fler fartkameror borde Trafikverket se till att en gång för alla satsa rejält på att underhålla och bygga ut vårt vägnät, däribland genom att bygga mitträcken. Vi har så långa avstånd i länet, och sänker man hastigheten på de stora vägarna ytterligare skadar det tillgängligheten i länet, säger Ågren Wikström.

– De behövs en kraftig ökning av ramarna till både nationella planen och kommande länstransportplaner så att det skapas möjligheter att genomföra mitträckesåtgärder på de trafikerade länsvägarna. Man borde fokusera på att bygga bort farliga vägar, istället för att hålla på att sänka hastigheter. Detta är ingen ny fråga, utan har blivit en tragisk följetong, fortsätter Ågren Wikström.

Trafikverkets förslag är nu ute på remiss. Region Västerbotten, länets kommuner och övriga remissinstanser måste skicka in sina svar senast den 23 september.

Text: Joline Göttfert