Ågren Wikström (M) invald i miljö- och klimatutskottet för EU:s Regionkommitté

2020-03-04 11:00

Nyheter

Åsa Ågren Wikström (M) med regionrådet Dimitra Angelaki från Athen. Både tillhör partigruppen EPP.

Umeåpolitikern Åsa Ågren Wikström (M) utsågs i november av EU:s ministerråd att ingå i den Europeiska Regionkommittén för mandatperioden 2020-2025. Vid ett sammanträde i februari beslutades om utskottsfördelning. Ågren Wikström ska fram till år 2025 ingå i ENVE-utskottet, som ansvarar för miljö, energi och klimatfrågor.

Åsa Ågren Wikström är vice gruppledare för Moderaterna i Region Västerbotten och ingår i SKR:s EU-beredning. Sedan 2016 är hon även en av 30 europeiska politiker som är utsedda av Regionkommittén som klimatambassadörer för Borgmästaravtalet. Inom ramen för Borgmästaravtalet åtar sig städer och regioner frivilligt att uppfylla och överträffa EU:s klimat- och energimål. Umeå kommun är en av dessa städer.

Totalt är det tre norrländska politiker som tagit plats i EU:s Regionkommitté för den nya mandatperioden. Utöver Ågren Wikström, så är det regionpolitikern Jonny Lundin (C) från Västernorrland och kommunpolitikern Marie-Louise Rönnmark (S) från Umeå.

– Miljö- och klimatfrågorna står högt på den politiska agendan. Beslut på EU-nivå har ofta tydlig påverkan på det lokala och regionala beslutsfattandet. Sverige och Umeå ligger mycket långt framme i miljöarbetet. Som moderat politiker är det för mig högprioriterat att klimatpolitiken bygger på fakta, och åtgärder som ger resultat, säger Ågren Wikström i en kommentar.

Fakta om Regionkommittén:

Europeiska Regionkommittén är ett rådgivande organ inom EU. Regionkommittén är EU:s ledamotsförsamling för regionala och lokala företrädare från EU:s alla 28 medlemsstater. Kommittén inrättades 1994 genom Maastrichtfördraget och har i uppdrag att involvera de regionala och lokala myndigheterna i EU:s beslutsprocess och informera dem om EU:s politik. Kommittén yttrar sig till EU-kommissionen, Europaparlamentet och ministerrådet i olika förslag som kan beröra regioner, och kommuner, t.ex. i frågor om hälsa, utbildning, sysselsättning, socialpolitik, ekonomisk och social sammanhållning, transport, energi och klimatfrågor. De kan också ta egna initiativ till yttranden.

Text: Joline Göttfert