Ågren (M) vill utvisa utländska våldtäktsmän

2018-08-22 15:42

Nyheter

SVT:s Uppdrag granskning har kartlagt alla som dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt de senaste fem åren. Bl.a. avslöjas i onsdagens reportage att 58 procent av våldtäktsmännen är födda utomlands. När det gäller överfallsvåldtäkter är siffran ännu högre. Omkring 8 av 10 gärningsmän är födda utomlands. Statistik som visar fällande domar ger förvisso inte hela bilden, men är ett viktigt faktaunderlag.

Enligt Brottsförebyggande rådet (Brå) har utsattheten för sexualbrott fördubblats på två år. Unga är särskilt drabbade. Var tredje kvinna känner sig otrygg i sitt eget bostadsområde. Brottsförebyggande rådets siffror visar att fler än 70 000 unga kvinnor utsattes för ett sexuellt övergrepp under 2016. Samtidigt har antalet anmälda våldtäkter ökat.

Moderaterna har länge föreslagit åtgärder mot de ökande sexualbrotten i Sverige. För få sexualbrott klaras upp. Brottsoffren får inte det stöd som de behöver. Och när en gärningsman väl blir dömd, så är straffen för exempelvis våldtäkt förhållandevis låga.

Anders Ågren, kommunalråd och ordförande för Moderaterna i Västerbotten, är en känd förespråkare för hårdare tag.

– Självklart ska utländska våldtäktsmän och sexualbrottslingar utvisas! Det är mycket bra att Uppdrag granskning gjort denna kartläggning. Det är viktigt med fakta och inte lyssna till ryktesspridning. När det gäller överfallsvåldtäkter – där offer och gärningsman inte känner varandra – så är alltså den dömde gärningsmannen i ca 80 procent av fallen född i ett annat land, säger Ågren i en kommentar.

Anders Ågren menar att frågan om lag och ordning är en av de absolut viktigaste frågorna i valet om 18 dagar. Moderaterna går till val med ett brett paket för att stävja sexualbrotten. Brottsoffrens perspektiv ska alltid vara utgångspunkten, färre ska utsättas för brott och de som ändå utsätts ska få upprättelse. Eventuellt politiskt känsliga frågor, som att utlandsfödda är överrepresenterade i gärningsmannastatistiken, får aldrig stå i vägen för varken en relevant debatt, fördjupad forskning eller effektiva åtgärder, menar Ågren.

– Det är ju beklagligt att Löfvens regering inte önskat att få en bättre bild av bland annat vilka gärningsmännen är. Så det är mycket bra att Uppdrag Granskning har tagit fram detta underlag. Det är uppenbart att det behövs en bred kartläggning av sexualbrotten, som naturligtvis också har ett bredare omfång än gärningsmännens bakgrund. Det behovet kvarstår. Vidare är det väldigt viktigt att vi tidigt informerar och gör klart för människor som kommer hit vad som gäller i Sverige, avslutar Ågren.

Uppdrag Gransknings kartläggning av domar i tingsrätten visar att:

 

  • 58 procent av de som dömts för våldtäkt och försök till våldtäkt de senaste fem åren är födda utomlands.
  • Tittar man bara på försök till och fullbordade överfallsvåldtäkter – där offer och gärningsman inte känner varandra – är siffran ännu högre. Drygt åtta av tio dömda gärningsmän är födda i ett annat land. 40 procent av dessa har varit i Sverige ett år eller mindre.
  • Kartläggningen visar också att över hälften av de dömda gärningsmännen är födda utanför Europa: 427 av 843. Nästan 40 procent är födda i Mellanöstern eller Afrika. När det gäller överfallsvåldtäkter är 97 av 129 våldtäktsmän födda utanför Europa.

 

 

Text: Anton Bergström