Ågren (M) vill se fördubblat bostadsbyggande i Umeå

2020-02-10 10:16

Nyheter

1016 bostäder färdigställdes i Umeå under 2019. Detta enligt kommunens preliminära siffror. Man når därmed bara upp till hälften av det mål på 2000 bostäder per år, som de politiska partierna har bedömt vara nödvändigt. Prognosen för 2020 ser ännu sämre ut. Moderata kommunalrådet Anders Ågren är bekymrad.

– Det här är inte alls bra. Det råder bostadsbrist. Vi skulle behöva fördubbla takten på bostadsbyggandet i Umeå. Tillgången till bostäder är Umeås akilleshäl. Får vi inte ytterligare fart på nyproduktionen, så riskerar det hämma tillväxt och investeringar, säger Ågren i en kommentar.

Enlig Umeå kommuns sammanställning så var det flest hyresrätter som färdigställdes i Umeå 2019. Det kommunala bostadsbolaget AB Bostaden färdigställde över 200 bostäder och deras bestånd av det totala hyresrättsbeståndet utgör nu cirka 49 procent.

År 2020 bedöms bostadsbyggandet i Umeå landa på ca 500 bostäder. Det är betydligt lägre än vad byggandet har legat på sedan år 2015.

Text: Joline Göttfert