Ågren (M) vill se fokus på bättre lokalt företagsklimat

2020-09-28 17:05

Nyheter

När kommunfullmäktige i Umeå sammanträdde på måndagen, så var det lokala företagsklimatet på dagordningen. Svenskt Näringsliv publicerade förra veckan sin årliga ranking av kommunernas företagsklimat. I årets ranking förbättrade Umeå kommun sitt resultat med 27 placeringar – till plats 167 av landets 290 kommuner. Moderata kommunalrådet Anders Ågren var dock inte nöjd och ville se ytterligare ansträngningar för att förbättra det lokala företagsklimatet, och hade ställt frågor till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) i ärendet.

– Det kommer väl inte som en överraskning att merparten av kommunerna i landet med bäst företagsklimat är moderatstyrda och de sämsta är socialdemokratiskt styrda. Det är såklart positivt att Umeå i år har klättrat några placeringar, men vi borde kunna betydligt bättre. Umeå borde ligga i topp-10 i landet och det är också Moderaternas målsättning, säger Anders Ågren i en kommentar.

Bland det som sticker ut negativt i undersökningen för Umeås del är hög kommunalskatt, konkurrens från kommunen gentemot det privata näringslivet och kommunpolitikers attityder till företagande.

– År efter år röstar Socialdemokraterna nej till förslag som Moderaterna och övriga borgerliga partier för fram lokalt i Umeå. Man borde kunna samla sig kring en rad konkreta åtgärder, som införande av utmaningsrätt, ökad konkurrensutsättning, utreda och åtgärda förekomsten av osund konkurrens, ge privata aktörer samma möjlighet att konkurrera som den kommunala gällande LOV inom hemtjänsten. Men även att införa LOV inom fler områden – inom särskilt boende och inom funktionshinderomsorg. Likaså är kommunalskatten i Umeå omkring två kronor högre än flertalet jämförbara kommuner, konstaterade Ågren vidare.

I debatten pekade det socialdemokratiska kommunalrådet Hans Lindberg på mycket som faktiskt hade genomförts av Umeå kommun i syfte att förbättra förutsättningarna för de lokala företagen och underströk betydelsen av det privata näringslivet.

Text: Joline Göttfert