Ågren (M): “Viktigt med lugn och ro på biblioteken”

2020-09-30 10:53

Nyheter

Hur ser läget ut på Umeås kommunala bibliotek gällande förekomsten av brott och ordningsstörningar? Frågan var uppe till diskussion när kommunfullmäktige sammanträdde i måndags. Det var kommunalrådet Anders Ågren (M) som i en interpellation ville veta hur läget är på Umeås bibliotek, mot bakgrund av den rapport som Brottsförebyggande rådet (Brå) släppte den 15 september.

– Inga barn, vuxna eller äldre ska behöva vara rädda för att gå till våra offentliga biblioteket. När jag tog del av BRÅ:s rapport om situationen på Sveriges bibliotek runt om i landet, så undrade man naturligtvis hur läget är här hemma i Umeå. Biblioteken ska vara en lugn oas för studier och förkovring, säger Anders Ågren i en kommentar till den inlämnade interpellationen.

Brå har kartlagt förekomsten av brott och ordningsstörningar på bibliotek runt om i landet, på uppdrag av regeringen. Resultatet av kartläggningen visade att alla tillfrågade bibliotek hade varit utsatta för brott och ordningsstörningar under de senaste tolv månaderna, även om det var stora skillnader mellan biblioteken. De mest utsatta biblioteken ligger i eller nära en större stad respektive i en mindre stad/tätort medan de minst utsatta ligger på landsbygden eller i pendlingskommuner nära mindre städer.

Någon form av bråk hade förekommit på nästan alla bibliotek. Även hot och trakasserier var vanligt förekommande. Cirka en tredjedel av biblioteken uppger att det förekommit våld och sexuella trakasserier under perioden. Stöld eller skadegörelse har förekommit på ungefär tre av fyra bibliotek. På i stort sett alla bibliotek förekommer händelser relaterade till alkohol- och narkotika såsom att personer uppträtt berusade. Bruk och försäljning av narkotika förekommer också men verkar vara mindre vanligt.

Tidigare ordföranden i kulturnämnden Tomas Wennström (S), svarade på interpellationen i fullmäktigedebatten. Han konstaterade att ledningen för biblioteken i Umeå tar frågan om ordningsstörningar och brott på största allvar, eftersom det dels påverkar personalens arbetsmiljö, dels besökarnas upplevelse av våra bibliotek. Däremot var det få inrapporterade incidenter på Umeås bibliotek gällande brott och ordningsstörningar. Omkring sex incidenter per år, och den siffran hade varit oförändrad under senare år.
Ågren välkomnade svaret, då det skiljer sig till det bättre från stora delar av landet:

– Det måste vara lugn och ro på våra kommunala bibliotek. De inrapporterade incidenterna i Umeå håller sig uppenbarligen på en låg nivå till antalet. Umeås bibliotek har klarat sig från händelser med våld, hot och sexuella trakasserier. Sådant som att döma av Brå:s rapport är vanligt förekommande i resten av landet. Det är viktigt att ha fortsatt fokus på detta. Dels för besökarnas del, dels för personalens arbetsmiljö.

Text: Joline Göttfert