Ågren (M): Vansinne att stänga Bromma flygplats!

2021-04-21 13:58

Nyheter

Dagens besked att regeringen tänker stänga Bromma flygplats får stark kritik av Anders Ågren (M), kommunalråd i Umeå och förbundsordförande för Moderaterna i Västerbotten.

Anders Ågren kommenterar:
– Vilket vansinne! Bromma är en angelägenhet för hela Sverige. Flyget spelar en viktig roll för att knyta samman hela vårt avlånga land och skapa möjligheter för ett konkurrenskraftigt näringsliv. Bromma som ett komplement till Arlanda gör det möjligt att snabbt och smidigt resa till Stockholm och öppnar på så sätt för fler jobb och företagsetableringar runt om i landet. När vi öppnar upp igen efter pandemin kommer båda Bromma och Arlanda att behövas.

– Det här skadar Umeå och oss i norra Sverige. Norrland är beroende av just snabba och goda flygförbindelser. Beskedet är en rejäl kalldusch för jobb och företagande. Detta är ännu ett skäl till att vi måste byta regering i valet 2022, säger Ågren avslutningsvis.

Text: Anton Bergström