Ågren (M): saknar skogen betydelse i Umeå kommuns miljöarbete?

2021-11-23 12:07

Nyheter

Anders Ågren (M) har till nästa veckas kommunfullmäktige riktat en interpellation till Hans Lindberg (S) rörande skogens betydelse för klimatet. När Umeå kommun antog nya miljömål i fullmäktige våren 2020, yrkade Moderaterna med flera, återremiss på ärendet då man ansågs att det saknades fakta som borde vara av intresse inför beslut om nya miljömål.

Bland annat saknade partierna uppgifter om skogens betydelse när det gäller att binda kol inom Umeå kommuns geografiska område. Närmare två tredjedelar av Sveriges yta består av skog, och i Västerbotten är den siffran 73 procent.

– Statistik från SLU och Skogsstyrelsen visar att skogens årliga kolinlagring i Västerbottens län är tre gånger högre än länets totala klimatutsläpp. Det vill säga det binds tre gånger mer koldioxid än det släpps ut i länet som helhet, säger Anders Ågren, kommunalråd, och fortsätter.

– Moderaterna anser att detta borde varit en del av underlaget för Umeå kommuns nya miljömål för att ge en mer korrekt bild av de förutsättningar man har att arbeta med.

Detta tog man upp i samband med processen för att ta fram Umeås nya miljömål. Från förvaltningens sida svarade man att detta var viktigt, men att det skulle komma med i nästa omgång – i samband med att kommunen tar fram ett åtgärdsprogram.

Ågren bedömer att inget hittills har hänt, varför han också väljer att rikta en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S). I interpellationen vill Ågren ha svar på om Lindberg delar Ågrens uppfattning om skogens positiva betydelse för klimatet. Hur stor del av ytan inom Umeå kommuns geografiska avgränsningar som utgörs av skog och hur stor andel av de totala utsläppen inom kommunens geografiska gränser som binds upp av skogens årliga kolinlagring.

Text: Jonatan Hjeltman