Ågren (M) kräver fler åtgärder för att motverka brottsligheten

2020-08-31 12:06

Nyheter

Brottsligheten och otryggheten i Umeå var på fullmäktiges dagordning under måndagen. I en interpellation till kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) ställde Anders Ågren (M) frågan om Lindberg ansåg att det krävdes ytterligare åtgärder för att motverka brottsligheten och öka tryggheten i Umeå.

Bakgrunden är den oroväckande utvecklingen med bl.a. våldsbrott, narkotikahandel, skjutningar och bilbränder under senare år i Umeå. Under år 2020 har drygt 70 bilar brunnit på olika platser i kommunen vid olika tillfällen. Likaså misstänkt anlagda bränder i fastigheter, nyligen en skollokal på Östra Ersboda. I slutet av 2018 och under 2019 skedde skottlossningar på Ålidhem, Ersboda och Mariehem.

Lindberg (S) gav, i ett skriftligt svar, besked om att han anser att det behövs ytterligare åtgärder för att motverka brottsligheten. Han pekade särskilt på två delar: krafttag mot narkotika, samt att motverka segregation och utanförskap.

Anders Ågren välkomnade svaret, men menar att det inte räcker. Kommunen måste göra mer konkreta insatser för att öka tryggheten i Umeå:

– Det behövs tydliga insatser för lag och ordning. Både nationellt och lokalt. I Umeå har Moderaterna har lagt förslag för att motverka brottsligheten och öka tryggheten runt om i kommunen, däribland genom införandet av kommunala ordningsvakter och bevakningskameror på brottsutsatta platser, säger Ågren i en kommentar.

Text: Joline Göttfert