Ågren (M) föreslås till ny ordförande i SKR:s demokratiberedning

Umeås kommunalråd Anders Ågren (M) föreslås av Moderaternas valberedning bli ny ordförande i Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) beredning för demokratifrågor år 2023-2027. Valet sker formellt efter SKR:s valkongress, som äger rum i Stockholm den 21 mars.

Publicerad: 

Ågren har haft uppdrag i SKR sedan år 2007. Först i utbildningsberedningen, därefter två perioder i styrelsen och den senaste mandatperioden vice ordförande i demokratiberedningen. Nu är förslaget inför kongressen att han ska väljas till ordförande i samma beredning.

– Jag är mycket glad och hedrad! Det blir mitt tyngsta uppdrag hittills på nationell nivå. SKR jobbar ju för att stärka den svenska demokratin och det kommunala självstyret. Demokratifrågorna – både lokalt, regionalt, nationellt och internationellt – har blivit allt viktigare. Inte minst med tanke på utvecklingen i omvärlden. Det är positivt för Umeå och Västerbotten att vi har politiker som finns representerade på den här nivån i svensk politik, säger Ågren i en kommentar.

 

Fakta om Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)

SKR är en medlems- och arbetsgivarorganisation. Alla Sveriges kommuner och regioner är medlemmar. SKR:s uppgift är att stödja och bidra till att utveckla kommuner och regioners verksamhet.

SKR är landets största arbetsgivarorganisation. SKR tecknar centrala kollektivavtal för nästan 1,2 miljoner medarbetare i kommuner och regioner. Genom att skapa attraktiva villkor och erbjuda intressanta jobb kan arbetsgivare attrahera medarbetare med rätt kompetens och trygga kompetensförsörjningen för framtidens välfärd. SKR ger medlemmarna stöd i det arbetet.

SKR:s ambition är att ligga steget före och belysa viktiga omvärldsförändringar. På så vis kan organisationen påverka utvecklingen i den riktning som ger störst nytta för sina medlemmar, och som i förlängningen bäst gynnar allmänheten. SKR påverkar beslutsfattare såväl nationellt som internationellt.

Joline Göttfert

Mest lästa