Ågren invald i ny nationell M-arbetsgrupp

2016-10-13 11:35

Nyheter

Moderaternas partiledare Anna Kinberg Batra meddelade vid en presskonferens på torsdagen att partiet har tillsatt fem nya arbetsgrupper, med uppgift att utveckla den moderata politiken inför valet 2018. Umeås kommunalråd Anders Ågren ingår i den grupp som ska utforma moderaternas kriminalpolitik, försvars- och säkerhetspolitik. Bland övriga deltagare i arbetsgruppen kan nämnas tidigare justitieministern Beatrice Ask, partiets försvarspolitiske talesperson Hans Wallmark och den utrikespolitiska talespersonen Karin Enström.

– Det känns mycket positivt att få ingå i den här gruppen! Jag har engagerat mig starkt i debatten om rättsfrågor, med krav på tuffare tag mot kriminaliteten i vårt samhälle. Likaså är jag en varm förespråkare för att rusta upp försvaret och gå med i Nato. Det här blir ett utmärkt tillfälle att kunna påverka partiets politik på dessa områden, säger kommunalrådet Anders Ågren i en kommentar.

I direktiven till arbetsgruppen understryks att lag och ordning är en kärnuppgift som staten inte får svika. På senare tid har flera utanförskapsområden runt om i Sverige hamnat i fokus. Det handlar om attacker mot polis och annan blåljuspersonal, bilbränder och upplopp. Allt detta anses oacceptabelt. Att upprätthålla lag och ordning är en förutsättning för att vända utvecklingen i dessa områden.

– Det är även nödvändigt med krafttag mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Sveriges ”export” av IS-terrorister till Syrien är en skamfläck. Ett effektivt förebyggande arbete är så klart viktigt. Men också en tuff och kompromisslös linje mot dessa extremister, säger Ågren.

Även frågor med koppling till den pågående flyktingkrisen berörs i direktiven till arbetsgruppen. Det påtalas att staten måste ställa höga krav på att människor som kommer till Sverige följer den lagstiftning som finns här samt att grundläggande svenska värderingar såsom jämställdhet, demokrati, vikten av egna ansträngningar och att göra rätt för sig respekteras. Det behövs skarpare insatser för att motverka hedersrelaterat våld, förtryck och kränkningar. Dagens regelverk som rör utvisning på grund av brott bör också skärpas i syfte att ytterligare markera att samhället inte accepterar brott varken av den som kommer hit tillfälligt eller vill bosätta sig här.

Beträffande den framtida moderata utrikes- och säkerhetspolitiken, så konstateras att Sverige i dag möter flera mycket svåra hot och risker vad gäller säkerheten: Konventionella militära hot samt cyberhot, terrorism och grov organiserad brottslighet. Rysslands agerande utmanar hela den europeiska säkerhetsordningen och har bidragit till att det i dag föreligger ett nytt säkerhetspolitiskt normalläge i Europa. Moderaternas utgångspunkt är att fortsätta stärka landets egen försvarsförmåga, samt behovet av en svensk färdplan mot medlemskap i Nato.

Arbetsgruppen leds av Tomas Tobé, partisekreterare för Moderaterna. Partistyrelsen har gett arbetsgruppen uppdrag att uppdatera och utveckla Moderaternas politik inför partistämman hösten 2017 och lägga grunden för reformer som ska genomföras i regeringsställning.

Anna-Karin Nilsson