74 procent av barngrupperna för stora i S-styrda Skellefteå

En undersökning från Lärarförbundet visar att en stor majoritet av barngrupperna i S-styra Skellefteå är större än vad de borde vara. Moderaterna vill se en större satsning för att minska barngrupperna.

Publicerad: 

En undersökning från Lärarförbundet från 2020 visar att 74 procent av de åldersindelade barngrupperna är större än vad de borde vara i Skellefteå.

Socialdemokraterna, som styr Skellefteå, har under mandatperioden röstat ner förslag från Alliansen som skulle inneburit mindre barngrupper i förskolan.

Enligt Skolverkets riktlinjer bör barngrupper i förskolan inte vara större än tolv barn. För äldre barn är rekommendationen max 15 barn.

I samma undersökning framgår att rikssnittet är att 52 procent av alla barngrupper är för stora i Sverige. Skellefteå underpresterar därmed rejält i jämförelse med andra kommuner.

– Förskolläraren måste kunna se och möta varje barn. Stora barngrupper leder ofta till högre ljudnivåer och ökad stress. Förskollärare är tyvärr ett av de yrken med högst sjukskrivningar idag, barngruppsstorlekarna måste tas på allvar, säger Johanna Jaara Åstrand, förbundsordförande för Lärarförbundet.

Stora skillnader i Västerbotten

Storleken på barngruppen skiljer sig mycket mellan kommunerna i Västerbotten. Exempelvis var 54 procent av barngrupperna för stora i Lycksele, samtidigt som 78 procent var för stora i Umeå.

 

Moderaterna vill se fler utbildade och motiverade lärare

Oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M) pekar på vikten av utbildade och motiverade lärare. Mer resurser till skola och utbildning ska ge fler lärare och mindre klasser.

– En viktig faktor för att eleverna ska lära sig mer i skolan är utbildade och motiverande lärare samt rimliga klasstorlekar. Moderaterna vill satsa mer resurser på skola och utbildning för att möjliggöra rekrytering av lärare och minska klasstorlekarna för att främja studiero, säger Löwenhöök (M).

Jonatan Hjeltman

Mest lästa