25 miljoner i stöd till småföretagare i Västerbotten

2020-03-31 16:55

Nyheter

Region Västerbotten avsätter 25 miljoner för att hjälpa länets småföretagare som kämpar med effekterna av corona-pandemin. Beslutet togs under tisdagen på ett möte i Regionala utvecklingsnämndens arbetsutskott. Åsa Ågren Wikström (M), vice ordförande i Regionala utvecklingsnämnden, menar att det är ett bra beslut även om fler åtgärder måste vidtas.

– Nu krävs det att både stat, region och kommuner agerar snabbt och tydligt! Alla nivåer i samhället måste mobiliseras i denna kris för att också rädda ekonomin. Många företag i Västerbotten påverkas mycket negativt av den pågående coronapandemin. Läget är akut för ett stort antal företag i vårt län, och fler åtgärder måste till. Men detta är ett viktigt första steg, säger Åsa Ågren Wikström (M) i en kommentar.

Beslutet innebär att Region Västerbotten avsätter 25 miljoner kronor av statliga regionala tillväxtmedel, i en tillfällig stödform till företag i Västerbotten med 1-9 anställda. Stödet riktar sig till företag som drabbats av corona-pandemin och behöver vidta åtgärder för att säkra sin verksamhets långsiktiga överlevnad.

Stödet är sökbart till och med den 30 september 2020 och är maximerat till ett belopp på 150 000 kronor. De kostnader som kan godkännas för stöd är lönekostnader samt så kallade mjuka kostnader, exempelvis konsultkostnader för att styra om och anpassa befintlig verksamhet, kompetens- och utbildningsinsatser för att bredda verksamheten eller särskilda marknadsföringsinsatser till exempel mot en ny målgrupp.

Mer information gällande omställningsstödet kommer inom kort att finnas på Region Västerbottens hemsida.

Text: Joline Göttfert