10% av alla cancerfall under förra året har inte upptäckts på grund av covid-19.

2021-03-23 11:06

Nyheter

Regionalt cancercentrum Norr har kollat på cancerregistret för 2020 och gör en uppskattning att åtminstone 10% av cancerfallen inte upptäckts i regionen.

Antalet rapporterade tumörer har minskat med cirka 10 procent under föregående år i riket. Störst nedgång har varit i den norra sjukvårdsregionen. För Västerbottens del handlar det om ungefär en mindre cancerpatient per dag under hela året.

Moderaterna föreslår satsningar på 105 miljoner kr för att hantera vårdskulden och vårdköerna för konsekvenserna av pandemin, omfattande screening av cancerdiagnoser samt från nationellt håll en särskild vårdgaranti för cancervården.

– Det är otroligt allvarligt och konsekvenserna är svåra att överblicka. Moderaternas främsta fokus efter pandemin kommer vara att hantera vårdskulden och korta vårdköerna, säger Nicklas Sandström oppositionsråd (M) Västerbotten.

Sammanställning från rapporten:
För riket sammantaget ses den största procentuella nedgången för prostatacancer (-20 %), följt av cervixcancer in situ (-12.8 %), lungcancer (-11.9 %), tjock-och ändtarmscancer (-11,8 %), bröstcancer (-10.7 %), cervix cancer (-4.9 %).
Text: Anton Bergström