M: Vi måste få ordning på den psykiska ohälsan

Enligt Folkhälsomyndighetens och WHO:s återkommande undersökning ”Skolbarns hälsovanor” lider omkring 60 procent av 15-åriga flickor av kroniska stressymptom som magont, ryggont, humörsvängningar, nedstämdhet, nervositet eller

Byter parti från S till M

Det är i samband med Ulf Kristerssons besök i Umeå som Nyheter i Västerbotten träffar Sofie Wiklund och Christer Lindvall. Båda två tidigare Socialdemokrater men

Debatt: Öka bostadsbyggandet i Umeå!

Umeås akilleshäl är bostadsbyggandet. Det byggs alldeles för få bostäder i Umeå. Umeå kommuns mål är att bostadsbyggandet måste öka till 2000 bostäder per år,

Visa fler nyheter