Umeå tappar i rankinglista – Ågren (M) efterlyser åtgärder för bättre företagsklimat

2021-09-22 10:23

Nyheter

Idag kom nyheten att Umeå kommun tappar i rankingen av svenska kommuners företagsklimat 2021. Umeå kommun tappade 12 placeringar till plats 179 av 290 kommuner. En av landets högsta kommunalskatter, konkurrens från kommunen gentemot privata näringslivet, samt negativ attityd bland politiker och tjänstemän till företagande är sådant som sticker ut.

Det moderata kommunalrådet Anders Ågren är kritisk till utvecklingen. Att Umeå fortsätter att hamna på högst mediokra placeringar i Svenskt Näringslivs kommunranking är något som signalerar behovet av förändring, menar Ågren. Han presenterar flera olika förslag på hur företagsklimatet kan bli bättre i Umeå.

– Moderaternas mål är att Umeå ska vara bland de 10 bästa kommunerna i landet när det gäller företagsklimat. Med en moderat politik skulle vi fokusera på en offensiv tillväxtpolitik, med fokus på tillväxt i alla delar av Umeå kommun. Vi vill bland annat se sänkt kommunalskatt, ökad takt på bostadsbyggandet, kortare handläggningstider, insatser för att stärka besöksnäringen och bättre dialog med företagen. säger Ågren i en kommentar.

Moderaterna i Umeå vill även att förekomsten av osund konkurrens från kommunens verksamheter, såväl kommunala bolag som förvaltningen, ska utredas. Moderaterna vill också att utmaningsrätt inom kommunal verksamhet ska införas. Det innebär att enskilt drivna företag kan utmana kommunal verksamhet för upphandling. Det är frågor som de driver tillsammans med de övriga borgerliga partierna.

Anderas Ågren har nu ställt frågor kring Umeås företagsklimat, som ska besvaras av kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg (S) i samband med kommunfullmäktigesammanträdet den 27 september.

Text: Joline Göttfert