Umeå ska uppföra minnessten för att hedra veteraner!

2018-02-06 13:51

Nyheter

Umeå kommun har idag beslutat att uppföra en minnessten för veteraner, i enlighet med ett förslag från Fredsbaskrarna Västerbotten. Minnesstenen placeras i Döbelns park och ska invigas i samband med veterandagsfirandet den 29 maj.

Redan i maj 2017 föreslog kommunalrådet Anders Ågren (M) att kommunen skulle inrätta en lokal minnesplats för veteraner i Umeå. Den motionen har ännu inte behandlats av kommunfullmäktige, men nu blir alltså förslaget verklighet ändå.

– Ett mycket glädjande beslut! Moderaterna anser att Umeå kommun självfallet ska göra mer för att hedra Umeås veteraner. En minnessten i Döbelns park innebär att veteranernas viktiga insatser för fred, frihet och en bättre värld uppmärksammas och synliggörs för den bredare allmänheten. Det kan bidra till att öka kunskapen hos allmänheten om deras viktiga värv, säger Anders Ågren (M), kommunalråd.

Text: Pasi Huikuri