Umeå kommun ökar stödet till besöksnäringen

2020-10-07 8:26

Nyheter

I går beslutade kommunstyrelsens näringslivs- och arbetsutskott att Visit Umeå får 1,9 miljoner kronor i ökade resurser för att utveckla Umeå som besöks-, mötes- och evenemangsstad kopplat till effekterna av coronapandemin. Detta enligt ett pressmeddelande från Umeå kommun.

– Besöksnäringen är viktig för Umeå och för hela vår region. Den har stor betydelse för både tillväxt och sysselsättning. Det är därför viktigt att kraftsamla, så att Umeå står väl rustat för en fortsatt positiv utveckling för besöksnäringen även när pandemin är över, säger Anders Ågren (M), vice ordförande i kommunstyrelsen.

Restriktioner och effekterna av coronapandemin slog hårt och omedelbart mot framförallt persontransporter, hotell, evenemang, mötesanläggningar, restauranger, resebyråer, arrangörer, med flera företag som är beroende av att människor reser och möts. Vissa delar av handeln har också påverkats negativt av förändrade arbets- och pendlingsvanor samt av förbudet för sammankomster för fler än 50 personer.

De senaste åren, före coronapandemin, har besöksnäringen i Umeå haft en mycket stark utveckling med bland annat fler inresande samt nya etableringar och investeringar. Den satsning som nu görs innebär att Visit Umeå får ett utökat uppdragsavtal där man genom aktiviteter och insatser skapar möjligheter för branschen att utvecklas, att rädda arbetstillfällen och att återstarta den viktiga besöksnäringen när världen öppnar upp igen. Liknande insatser har gjorts i Uppsala, Linköping och Sigtuna.

Det riktade uppdraget löper från oktober 2020 och regleras i uppdragsavtal mellan Umeå Kommun Näringsliv och Visit Umeå AB. Uppdraget ersätts med 1 900 000 kronor år 2020.

– När coronapandemin slog till var besöksnäringen den bransch som drabbades hårdast. Det finns exempel på företag som tappat i princip hela sin omsättning. För att möjliggöra en fortsatt utveckling av Umeå som besöks-, mötes- och evenemangsstad gör vi nu en extra satsning där Visit Umeå får till uppdrag att genom aktiviteter och insatser skapa möjlighet för branschen att både överleva och utvecklas, säger Hans Lindberg (S), kommunstyrelsens ordförande, Umeå kommun, i pressmeddelandet.

Fakta Visit Umeå

Visit Umeå är ett medlemsägt företag där Umeå kommun äger 28 procent, Destination Umeå Ekonomisk förening äger 36 procent och Umeå C äger 36 procent. Medlemsföretagen är sin tur anslutna till respektive ägargrupp som hanterar medlemsavgifterna.

Syftet är att öka antalet inresande (både privat och affärsresande), värva evenemang och stora möten till staden, marknadsföring, destinationsutveckling och stärka Umeås centrums attraktivitet. Utöver att samordna och leda det operativa arbetet med aktiviteter och försäljning har Visit Umeå även ett strategiskt uppdrag att utveckla Umeå och Umeåregionen som destination och att stötta medlemmarna i deras utveckling.

Text: Joline Göttfert