M fick gehör – vill att Skellefteåregionen ska kritisera Trafikverkets förslag till hastighetssänkningar

Nyheter

Vid dagens möte med kommunstyrelsens arbetsutskott i Skellefteå så väckte Moderaterna ett extra ärende om att kommunen ska ta initiativ till att Skellefteåregionen ska lämna ett gemensamt remissyttrande för att kritisera Trafikverkets föreslagna hastighetssänkningar. Förslaget fick gehör av den styrande S-V-majoriteten och kommunstyrelsens ordförande fick