Skellefteå kommuns boplats för EU-migranter avvecklas

2021-08-30 15:01

Nyheter

Kommunstyrelsen i Skellefteå behandlade idag en skrivelse från Moderaterna där partiet föreslog att kommunens boplats för EU-migranter, i Stämningsgården utanför Skellefteå, ska rivas och avvecklas. Kommunstyrelsens svar blev att boplatsen ska avvecklas genom att området ska städas och att det tillfälliga bygglovet därefter ska återtas.…

M i Skellefteå ville inte ge bygglov till kåkstad

2020-04-29 11:11

Nyheter

Idag höll bygg- och miljönämnden i Skellefteå sammanträde där frågan om bygglov för upprättande av en tillfällig övernattningsplats för EU-migranter som finns i kommunen behandlades. Moderaterna stod som enda parti att rösta mot att bygglovet.

Micaela Löwenhöök (M) är vice ordförande i bygg-och miljönämnden:
– …