Syskonförtur införs i Skellefteås förskolor

2017-10-12 15:16

Nyheter

Vid onsdagens sammanträde med För- och grundskolenämnden i Skellefteå reviderades riktlinjerna för förskoleverksamheten i kommunen. De stora förändringarna är att en syskonförtur ska införas som prioriteringsgrund för placering i den kommunala förskolan och att föräldrar ska få besked om placering tidigare än idag. Bakgrunden till beslutet är bland annat en motion från Moderaterna som lämnades in i juni. Den motionen handlar om syskonförtur och tidigare placeringsbesked. Förslag som nu genomförs.

– Vi tror att de nya riktlinjerna ska göra livspusslet enklare för vårdnadshavare. Det blir också mera tydligt och enklare hur prioriteringar ska ske i samband med placeringar i förskolan, säger Fredrik Stenberg (S), ordförande i För-och grundskolenämnden i ett pressmeddelande.

Moderaterna är positiva

– Det är bra att För- och grundskolenämnden idag har lyssnat på alla de föräldrar som vi är ett språkrör för. Vi har mött många föräldrar som med stor frustration har beskrivit att syskon “slits isär” och att vardagspusslet är svårt att få ihop på grund av att Skellefteå kommun inte har tillämpat någon verklig syskonförtur vid placering i förskolan. Idag gläds vi med dessa föräldrar, säger oppositionsrådet Andreas Löwenhöök (M).

Vill införa en föräldrapanel för framtida revideringar av riktlinjerna

I Moderaternas motion föreslås även att en föräldrapanel, med möjlighet att komma med direkta synpunkter, ska knytas till översynen av riktlinjerna. Det har inte skett inför den revidering som idag gjordes på För- och grundskolenämndens möte. Lenita Hellman (M) yrkande därför att en föräldrapanel, i form av förskoleråden, ska få komma med synpunkter vid kommande översyner av riktlinjerna. Förslaget bifölls.

– Vi anser att det är betydelsefullt att föräldrar, på ett strukturerat sätt, ska få vara delaktiga i framtagandet av riktlinjer för förskolan som bottnar sig i deras verklighet. Det är ju föräldrarna och deras barn som ska nyttja förskoleverksamheten och då är det viktigt att de får komma till tals. För oss är det viktigt att sätta invånarna i centrum och därför är det bra att mitt yrkande bifölls, säger Lenita Hellman (M), ledamot i För- och grundskolenämnden.

Motionen behandlades inte

Trots att Moderaternas motion om revidering av riktlinjerna för förskoleverksamheten har en tydlig koppling till dagens ärenden på För- och grundskolenämndens möte behandlades inte motionen.

– Vi tycker att det är märkligt att nämnden inte behandlar vår motion samtidigt som de tar beslut om revideringen. Det är ju uppenbart att de styrande Socialdemokraterna och tjänstemännen förvaltningen har tagit till sig av våra förslag. Förmodligen kommer den att behandlas inom kort och då räknar vi med ett bifall. Det viktigaste är dock att våra förslag nu genomförs, vilket är glädjande, säger Andreas Löwenhöök (M).

 

 

Text: Stefan Anundi