Svidande kritik mot den rödgröna majoriteten efter besparingsförslag på 180 miljoner i vården

2017-12-06 9:37

Nyheter

Vid nästa veckas sammanträde med landstingsstyrelsen och hälso-och sjukvårdsnämnden är det tänkt att landstinget ska spara 180 miljoner kronor i ett nytt sparpaket. Det är 30 miljoner mer än det tidigare så omtalade Projekt balans. Förslaget handlar främst om att dramatiskt minska kostnaderna för hyrpersonal ett år före resten av övriga Sverige. Till det ska även möjlighet att jobba övertid och mertid begränsas.

Allianspartierna är mycket kritiska. De menar att det har blivit såhär beror på ett svagt och kortsiktigt politiskt ledarskap från den styrande politiska rödgröna majoriteten som inte tagit ansvar att leda sjukvården. Konsekvenserna nu är att landstingets egen personal måste springa fortare och Sveriges längsta vårdköer att bli längre.

– Trots skattehöjningar har majoriteten inte lyckats vända den dystra utvecklingen i Västerbotten. Det blir nu alldeles uppenbart att man är kortsiktiga och inte klarar av det ansvar väljarna gett majoriteten, säger Nicklas Sandström (M) oppositionslandstingsråd.

Allianser kommer presentera tre egna strategier för att vända utvecklingen i Västerbottens läns landsting och säger så här i ett gemensamt uttalande.

– Vi kommer lägga fram egna strategier som i korthet går ut på tre saker. Att landstinget i Västerbotten blir Sveriges bästa sjukvårdsarbetsgivare. Ett effektivare samarbete mellan sjukhusvård, primärvård och kommunerna. Det politiska ledarskapet måste ta sitt ansvar. Chefer och ledare i verksamheten måste ges befogenheter att styra och leda verksamheten.

Text: Anton Bergström