Strandhäll bör läxa upp S-landstingen i norra Sverige

2017-12-13 8:57

Nyheter

Tillgängligheten i landstingen i norr är sämst i landet. I den senaste statistiken från vantetider.se är Västerbotten sämst i landet när det gäller uppfyllelse av vårdgarantin för operation/åtgärd och övriga landsting i norr ligger på bottenplatserna när det kommer till uppfyllelse av vårdgarantin för ett första besök.Till skillnad från Stockholm som har bland Sveriges kortaste vårdköer återfinns de längsta i norr.
Under onsdagen träffar sjukvårdsminister Annika Strandhäll landstingsledningarna i de fyra nordligaste länen. Ministern har ofta ett fokus på Stockholms läns landsting, men Moderaterna i Västerbotten anser det är dags att ministern tar sina partikamrater uppe i norr i örat.
Nicklas Sandström oppositionslandstingsråd (M) säger så här i en kommentar
– Landstingen i norra Sverige har de senaste åren präglats av landets längsta vårdköer, skattehöjningar, och en illa skött ekonomi. Det är på tiden att Strandhäll markerar mot hur Socialdemokraterna leder landstingen i Norrland.

Text: Anton Bergström

Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet