S GÅR TILL VAL PÅ HÖJDA DIESEL- OCH BENSINSKATTER

2018-06-25 11:52

Nyheter

Under nuvarande mandatperiod har socialdemokraterna höjt skatten på diesel och bensin genom en årlig indexuppräkning. Nu fortsätter S på samma väg genom att gå till val på att behålla överindexeringen på drivmedel, som gör att det för varje år, blir dyrare och dyrare att tanka.

Regeringen med socialdemokraterna i spetsen har under mandatperioden också infört flygskatt och lovat att de också kommer införa kilometerskatt och vill även ge möjligheten att kunna förbjuda dieselbilar i städer.

Nyheter i Västerbotten har ringt upp riksdagsledamoten Edward Riedl (M) för en kommentar

– Det här är riktigt dålig politik för oss i Norrland. Den norrlandsfientliga regeringen har praktiskt taget höjt skatterna på allt vi är särskilt beroende av i Norrland. Och socialdemokraterna verkar fortsätta på samma spår även efter valet med höjda diesel- och bensinskatter. Vi moderater lovar sänkt skatt på bensin och diesel genom att ta bort överindexeringen, vi tänker också ta bort flygskatten och miljözonerna som riskerar att stänga ute dieselbilar från våra städer. Säger Riedl (M) till NiV.

 

 

 

Text: Madelene Nord