Riedl jobbar hårdast i riksdagen

2017-12-08 11:03

Nyheter

Nyheter i Västerbotten har granskat vad Västerbottens 10 riksdagsledamöter gör i Riksdagen. Mättiden avser riksmötet 2016/2017. När det gäller interpellationer, motioner och debattid i kammaren så sticker länets moderata riksdagsledamot, Edward Riedl, ut rejält.

Totalt har 37 interpellationsdebatter startats av länets 11 riksdagsledamöter. 35 av dem står Edward Riedl för och de övriga 2 står länets resterande riksdagsledamöter för. Edward Riedl är också den ledamot från länet som skrivit flest motionsförslag till riksdagen av länets riksdagsledamöter. 76 motionsförslag att jämföra med tvåan, Helena Lindahl (C) som har skrivit 53 motioner och trean Helen Pettersson (S).

Edward Riedl är inte bara Västerbottens hårdast jobbande riksdagsledamöter utan också en av hela riksdagens mest arbetsamma när interpellationer, motioner, skriftliga frågor skolbesök och mycket annat räknas samman.

– Jag försöker hela tiden göra ett så bra jobb jag kan för Västerbotten och ständigt lyfta våra frågor och utmaningar på den nationella arenan. Vi är inte så många från Norrland så vi måste låta lite mer än riksdagsledamöterna från södra Sverige säger Edward Riedl (M).

– Självklart är det glädjande att det syns att man jobbar mycket men man ska också komma ihåg att det mesta arbetet vi gör är svårt att mäta. Min allianskollega Helena Lindahl (C) vet jag också jobbar väldigt hårt för Västerbotten och sannolikt även andra riksdagsledamöter från länet också säger Edward Riedl (M).

Texten är uppdaterad.

Text och bild: Anton Bergström