Politiker överens – inga avgifter för Umeås uteserveringar i sommar

2020-05-07 11:01

Nyheter

På onsdagkvällen kom ett positivt besked till Umeås restauranger. Kommunalrådet Hans Lindberg (S) meddelade på sociala medier att Socialdemokraterna tänker föreslå fullmäktige att avgiftsbefria uteserveringarna på kommunala ytor månaderna maj, juni och juli. Beskedet välkomnades direkt av moderata kommunalrådet Anders Ågren.

– Det är ett bra besked! Lindberg och jag hade ett möte igår med representanter för restaurangnäringen. Åtgärden är efterfrågad av många inom restaurangnäringen. Från moderat sida har vi redan tidigare agerat för att få upp frågan i Tekniska nämnden, som hanterar dessa ärenden. Nu ska vi se till att snarast möjligt få ärendet till formellt beslut i kommunfullmäktige, säger Anders Ågren (M) i en kommentar.

Att Umeå kommun skulle avstå från att ta ut avgifter för uteserveringarna den här sommaren har varit ett önskemål från många restauranger. Detta som ett led i att underlätta den ekonomiska situationen för företagen under pågående coronapandemi. Liknande beslut har även tagits av kommunledningar i andra städer runt om i Sverige. Månaden april har sedan tidigare varit avgiftsfri, då uteserveringarna fick tillstånd att öppna tidigare. Men nu vill alltså en politisk majoritet i Umeå avstå från att ta ut avgifter maj-juli.

Moderaterna har även gett besked om att de vill gå ett steg längre, och avstå från att ta ut avgift för uteserveringar för hela 2020. Alltså även efter juli månads utgång. Socialdemokraterna har inte gått så långt i sina utfästelser, men är enligt uppgift öppen för att föra sådana diskussioner längre fram.

Text: Joline Göttfert