Debatt: Stå upp för de äldres valfrihet i Umeå!

2020-01-19 11:07

Opinion

Debatt: Hemtjänsten i Umeå – och Socialdemokraternas försök att stoppa valfriheten – blev innan jul en nationell nyhet på TV4. Det hela är ett ovärdigt spektakel. Låt istället de äldre fortsätta välja fritt bland en stor mångfald av olika aktörer, där de privata aktörerna ges …

Regering slår undan benen på vårdgivare!

2020-01-17 10:35

Nyheter

Den 1 juli 2019 införde Skatteverket en otroligt snäv tolkning av ett EU-direktiv vilket innebar att alla tjänster som köps inom vård och omsorg oavsett driftsform ska momsbeläggas med 25%. Det finns ett särskilt ersättningssystem där kommuner och regioner kompenseras för kostnader för mervärdesskatt i …

Kameraövervakning på tre nya platser i Umeå

2020-01-14 17:24

Nyheter

Polismyndigheten har beslutat att tre nya platser i Umeå ska kamerabevakas: Rådhustorget i centrum, Ålidhems centrum vid Ekonomstråket och Östra Ersboda centrum. Syftet med kamerorna är att öka tryggheten och minska brottsligheten i området.

– Dessutom innebär detta en ökad förmåga att utreda brott, säger …