M: Vi måste kvalitetssäkra äldreomsorgen

Många anhöriga till äldre som vårdas på vårdinrättningar är idag oroliga och besvikna över hur deras närstående tvingas leva i slutskedet av deras liv. Äldre

Debatt: Stärk pensionärernas ekonomi!

Det måste löna sig att arbeta och ha arbetat. Hur får du pengarna att räcka hela månaden, då transportkostnader, matkostnader och bostadskostnaden har ökat den

Debatt: Återställ tryggheten på Dragonskolan!

På gymnasie- och vuxenutbildningsnämndens sammanträde i april fattades beslut om att ansöka om att införa kamerabevakning vid huvudentréerna på Dragonskolan, mot bakgrund av att elever

Nu sänks bränslepriset

Under helgen trädde den första av tre sänkningar av bränslepriserna i kraft. Den första maj sänktes skatten på bensin och diesel med 1 krona och

M: Vi kan inte ta NUS för givet om 15 år

Sjukvården i Västerbotten präglas av krympande personalstyrkor, minskat antal vårdplatser och en allt sämre miljö både för patienter och personal. På Norrlands universitetssjukhus fanns det

Visa fler nyheter