Fem förslag för att stärka blåljuspersonalens säkerhet

2016-05-23 9:47

Nyheter

Den senaste tiden har vi sett flera exempel på våld mot poliser, personal inom räddningstjänsten samt hälso- och sjukvården. En oroande utveckling för några av våra viktigaste samhällsfunktioner. Blåsljuspersonalen finns till för medborgarna dygnet runt. Poliser som hindrar brott. Brandmän som arbetar för att släcka …

Regeringens ekonomiska politik sågas av landets ekonomiska experter

2016-05-18 11:24

Nyheter

Under måndagen presenterade Finanspolitiska rådet sin årliga utvärdering av regeringens ekonomiska politik. Rådet består av några av Sveriges främsta experter på nationalekonomi och deras kritik mot regeringen är svidande. Bl.a. slår man fast att regeringen inte kommer att nå sitt mål om EU:s lägsta arbetslöshet …

Opinion: Ökad trygghet med kameraövervakning!

2016-05-14 14:21

Nyheter

I senaste Unga-enkäten i Umeå – som presenterades i veckan – uppger en stor andel tjejer i åldern 13-18 år att de känner sig otrygga när de går hem ensamma på kvällen. 39 procent är rädda för att bli misshandlade eller våldtagna när de går

Regeringen chockhöjer priset på biobiljetter

2016-05-13 11:14

Nyheter

Regeringen fyrdubblar momsen på biobiljetter samtidigt som man inför gratis inträde på statliga museer. Åtgärden har mött kritik från oppositionen som menar att den slår mot människor utanför storstäderna där biobiljetterna blir dyrare men där man inte har tillgång till statliga museer. Riksdagsledamoten Edward Riedl …

Ågren (M) kritiserar förslag att sänka hastigheten på länets vägar

2016-05-12 13:32

Nyheter

Trafikverket har presenterat en rapport om sänkta hastigheter som nu är ute på remiss. I förslaget för Västerbotten föreslås nedsättningar från 90 km/h till 80 km/h på 20 vägavsnitt, både på nationella vägar och länsvägar. Sammantaget påverkar förslaget en väglängd om 161 km. Förslaget får …