Nytt beslut: Fullmäktige Umeå körde över S och V – valfriheten blir kvar

2019-01-28 17:29

Nyheter

Med röstsiffrorna 34-30 – en ledamot avstod –  så beslutade Umeå kommunfullmäktige idag att behålla Lagen om valfrihet (LOV) inom hemtjänsten. Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har drivit linjen att skrota systemet med LOV inom hemtjänsten. Men alla andra partier gick på motsatt linje. Moderata kommunalrådet Anders Ågren jublade över beslutet att behålla LOV.

– Detta är en seger för umeåbornas valfrihet! Umeå har en hemtjänst i toppklass. Förslaget från S/V att skrota valfriheten är i sak fullständigt obegripligt. Hela 94 procent är nöjd med hemtjänsten i Umeå som helhet. 54 procent av de som har rätt till hemtjänst väljer någon av de privata aktörerna. Men det gillar inte S och V. Därför ville man avveckla LOV trots att Umeå kommun har haft eget val inom hemtjänsten ända sedan år 2005, säger Ågren i en kommentar efter voteringen.

Valfriheten är helt klart uppskattad av umeåborna. Av de 18 privata företagen är 17 lokala hemtjänstföretag. Bland brukarna, anhöriga, anställda och de som driver företagen har det under de senaste månaderna funnits en utbredd oro om vad som kommer att hända. S/V-förslaget om att skrota LOV kom som en blixt från klar himmel under hösten.

Under debatten yrkade M, KD, C, L, AP, SD och MP bifall till förslaget att behålla LOV, medan S och V ville avveckla LOV och övergå till LOU.

Frågan har debatterats vid de tre senaste fullmäktigesammanträdena. Anders Ågren uppmanade i december Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande Hans Lindberg att dra tillbaka förslaget och göra avbön. Inte minst av hänsyn till alla oroliga brukare och anhöriga, samt det faktum att S och V verkade gå mot en förlust i voteringen. Men svaret var tydligt från Socialdemokraterna – de ville vidare med förslaget trots alla invändningar.

På måndagen avgjorde så fullmäktige ärendet. Systemet med LOV kommer att behållas inom hemtjänsten i Umeå.

 

 

Text: Anton Bergström