Mycket kritisk för långa köer till hälsocentralerna

2018-02-02 9:02

Nyheter

Västerbottens läns landsting innehar bottenplacering i landet när det gäller långa vårdköer till hälsocentralerna. Samtidigt har regeringen nyligen kommit överens med Sveriges alla landsting om att skärpa vårdgarantin inom primärvården. Nu ska du som patient få en medicinsk bedömning inom tre dagar istället för en läkarkontakt inom sju dagar.

Västerbotten har en stor konsumtion av slutenvård och en primärvård som får en allt mindre andel av budgeten. I den senaste statistiken från vantetider.se ligger Västerbottens läns landsting sämst till i landet när det kommer till telefontillgänglighet inom primärvården och endast två landsting har sämre tillgänglighet när det kommer till läkarbesök inom 7 dagar.

Nu kräver Moderaternas oppositionslandstingsråd Nicklas Sandström svar från den socialdemokratiskt ledda majoriteten om hur man tänker sig att man ska korta köerna. Som det ser ut nu kommer Västerbotten inte kunna leva upp till den förstärkta vårdgarantin.

– Västerbotten har en stor konsumtion av slutenvård och en primärvård som får en allt mindre andel av budgeten. Trots att erfarenheter visar att en stark primärvård gör att efterfrågan på slutenvården minskar samt att köerna totalt sätt blir kortare. I detta har Socialdemokraterna misslyckats med att få att vården att bli mer sammanhållen, säger Nicklas Sandström (M)