Moderaterna lägger fram ett räddningspaket för välfärden – 79 nya miljoner kronor till Västerbotten!

2020-01-14 14:05

Nyheter

Moderaterna i finansutskottet kommer på torsdag att lägga fram ett historiskt utskottsinitiativ. Det är ett räddningspaket för välfärden och tryggheten. Utvecklingen i Sverige går åt fel håll efter regeringens fleråriga misslyckande inom jobb- och tillväxtpolitiken. Högre kostnader ute i kommuner och regioner till följd av dålig integration, demografiska förändringar och otillräckliga statsbidrag från regeringen. Samtidigt är tryggheten till följd av brottsligheten ett mycket stort problem som kräver akuta insatser.

– Jag kommer tillsammans med Elisabeth Svantesson och mina övriga kollegor i finansutskottet lägga fram det här förslaget på riksdagens bord nu på torsdag för att få till ett räddningspaket för välfärden och polisen säger Edward Riedl, riksdagsledamot (M).

S/MP-regeringen ägnade förra mandatperiodens fyra år till att prata om fler poliser. Men resultatet var att det faktiskt blev färre poliser. Samtidigt ökar de anmälda våldtäkterna och anmälda sexualbrotten i Umeå. Polisen kan idag inte ge något klart svar på varför det ser ut som det gör. Umeå sticker ut i statistiken även vid jämförelser med andra studentstäder. 5,6 miljarder kronor redan under innevarande år för att stärka välfärden och stärka tryggheten.

För att finansiera dessa stora och nödvändiga satsningar så lägger moderaterna fram förslag på bl.a. ett minskat bistånd, nej till friår och minskade byggsubventioner. På så sätt kan vi snabbt föra över pengar till polisen, skolor, sjukvård och äldreomsorg i hela landet.

– För Västerbotten får vi en snabb budgetförstärkning för Västerbottens alla kommuner och även regionen på ytterligare 79 miljoner kronor. Hade hela moderatbudgeten gått igenom i höstas hade det blivit ännu mer pengar säger Riedl (M).

M hoppas nu att andra partier tar till sig allvaret och gör en budgetjustering.

– Nu är det upp till bevis för de andra partierna i riksdagen. Spara in på utlandsbiståndet och ta bort satsningar på friår för att friska med jobb inte ska jobba eller snabba förstärkningar av polisen, skolor, sjukvård och äldreomsorg i hela Västerbotten. Jag tänker kämpa för mer pengar till välfärden och polisen i Västerbotten säger Riedl (M).

Text: Anton Bergström