Moderaterna vill sänka kommunalskatten i Umeå med 20 öre 

2017-06-07 11:36

Nyheter

I Moderaternas budgetförslag sparar man på kulturnämnden, tekniska nämnden, samt kommunstyrelsens anslag för att nämna några delar. En försäljning av kommunens ”tomma lokaler” till ett värde av 20 mkr, avveckling av Kvinnohistoriskt Museum för 12 mkr samt en lång rad av andra förslag. Totalt besparingar för 50 mkr jämfört med de styrande partierna. Det frigör ett utrymme som möjliggör en sänkning av kommunalskatten med 20 öre.

– Det är hög tid att sänka skatten i Umeå! Vi är sämst av landets 20 största kommuner i detta sammanhang. Det finns ingen koppling mellan hög kommunalskatt och hög kvalitet i verksamheterna. Oftast glöms det bort i den allmänna debatten att människor med små inkomster är de som beskattas allra hårdast. Kommunalskatten slår hårdast mot dem med låga inkomster, eftersom dessa har små marginaler, säger kommunalrådet Anders Ågren.

Moderaterna föreslår även detta år en avyttring av 1/3 av AB Bostadens bestånd av hyresrätter, i likhet med vad S-styrda Luleå, Skellefteå och Östersund har påbörjat. Frigörandet av pengar ska användas dels till ökade underhållsinsatser av befintligt bestånd, dels en ökad nyproduktion av hyresrätter. Andra utmärkande förslag i budgeten är bland annat att alla kommunala skolor ska bli intraprenader vilket förklaras vara en form av ”kommunala friskolor”, införande av betyg från årskurs 4, obligatoriskt val av skola för alla elever, samt införande av lärarassistenter på skolorna för att avlasta lärarna från administrativa arbetsuppgifter.

Text: Pasi Huikuri