Moderaterna i Umeå föreslår betyg från årskurs 4

2020-11-24 10:31

Nyheter

Sedan flera år tillbaka är det möjligt för skolor att delta i försöksverksamhet med betyg från årskurs 4, efter en kompromiss mellan regeringen och Alliansen.

I en motion till Umeå kommunfullmäktige föreslår Lena Riedl (M), vice ordförande i för- och grundskolenämnden, att Umeå kommun ska verka för att grundskolor i Umeå ansöker om att delta i försöksverksamhet med betyg från årskurs 4.

I årets undersökning från Lärarförbundet hamnade Umeå kommun på plats 126 av landets 290 kommuner när det gäller meritvärdet i årskurs 9, ett kriterium som bygger på elevernas genomsnittliga meritvärde justerat för socioekonomiska förutsättningar. Liknande resultat går att finna i en undersökning från Lärarnas riksförbund, som publicerades i maj 2019. Där placerade sig Umeå kommun på plats 267 av landets 290 kommuner när det gäller elevresultat justerade för kommunegenskaper.

– Studieresultaten behöver förbättras i Umeå kommun och en förutsättning för goda kunskapsresultat är resultaten följs upp kontinuerligt. Betyg är ett viktigt verktyg för att utvärdera hur elever ligger till i skolan, säger Lena Riedl.

I punkt 50 i januariavtalet står det att skolor som vill ska kunna införa betyg från årskurs 4. Reformen skulle ha genomförts i år, men har ännu inte realiserats.

Text: Joline Göttfert